Privacy Statement

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Prosci Chanage Management Community kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Prosci Chanage Management Community en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, dan wel per e-mail, telefoon, ander medium of persoonlijk contact aan Prosci Chanage Management Community verstrekt.

WAAROM PROSCI CHANGE MANAGEMENT COMMUNITY GEGEVENS GEBRUIKT

  • Voor communicatie doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening, kennisevenementen, kennisdeling van Prosci Chanage Management Community netwerk;
  • In het kader van bemiddeling zoals het beoordelen van geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden, werknemers (al dan niet in dienst bij Prosci Chanage Management Community) en/of zelfstandige professionals, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werk dan wel een interim opdracht. Dit wel altijd na goedkeuring van de betreffende persoon, danwel zijn/haar werkgever;
  • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende, de werknemer of zelfstandig professional: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht;
  • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving & selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden, werknemers en/of zelfstandige professionals;
  • Personeels- en salarisadministratie;
  • In het kader van een overeenkomst met de leverancier: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met leveranciers, die werkzoekenden e/o werknemers werven, selecteren en ter beschikkingstellen aan of via Prosci Chanage Management Community (bij opdrachtgevers);
  • Voor management en kwaliteitsdoeleinden, interne management informatie, het verzorgen van interne audits en het uitoefenen van certificering en keurmerk gerelateerde audits en accountantscontrole;
  • In lijn met geldende wet- en regelgeving: identificatie, bestrijding van fraude en overige wet- en regelgeving;

HOE LANG PROSCI CHANGE MANAGEMENT GEGEVENS BEWAART

In het kader van een sollicitatie of aanmelding bewaren wij uw persoonsgegevens twee jaar. Na het verstrijken van de termijn zullen wij u benaderen om deze gegevens langer te bewaren. Na een plaatsing bewaren wij uw gegevens 7 jaar. Dit heeft te maken met de fiscale bewaarplicht.

WAAR PROSCI CHANGE MANAGEMENT UW GEGEVENS BEWAART

De gegevens, die u via onze site opstuurt, komen binnen in de mailbox van Prosci Chanage Management Community. In het geval van een sollicitatie, aanmelding of actualisering naar aanleiding van een persoonlijk gesprek, worden uw gegevens opgeslagen in ons netwerk bestand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Excel van Microsoft.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN
Prosci Chanage Management Community verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, na uw telefonische of schriftelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil zeggen dat uw cv gedeeld kan worden met een opdrachtgever, een externe partij voor een assessment of uw dossier kan worden ingezien door een auditor. Verder zal Prosci Chanage Management Community uw gegevens niet delen. Binnen het netwerk zijn deelnemers vrijelijk in het delen van gegevens met elkaar indien gewenst.

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@proscicmc.nl. Prosci Chanage Management Community zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE PROSCI CHANGE MANAGEMENT UW GEGEVENS BEVEILIGT
Prosci Chanage Management Community neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verzending van persoonsgegevens via https-websites van proscicmc.nl is beveiligd door codering met een digitaal certificaat, welke herkenbaar is aan het groene balkje en/of slotje in de adresbalk in de browser. Prosci Chanage Management Community slaat alle gegevens op beveiligde servers in Europa op. Alleen de medewerkers van Prosci Chanage Management Communitydie daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Prosci Chanage Management Community verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Prosci Chanage Management Community via info@proscicmc.nl

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Prosci Chanage Management Community worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Prosci Chanage Management Community gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Prosci Chanage Management Community maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Prosci Chanage Management Community bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Prosci Chanage Management Communityte kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Prosci Chanage Management Community heeft hier geen invloed op.
Prosci Chanage Management Community heeft Google geen toestemming gegeven om via Prosci Chanage Management Community verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Prosci Chanage Management Community is als volgt te bereiken:
Correspondentie adres: Postbus 2046, 2130GE Hoofddorp
Vestigingsadres: Siriusdreef 17-27, 2132WT Hoofddorp
Telefoonnummer: 023 568 9311
E-mailadres: info@proscicmc.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
www.proscicmc.nl is een website van Prosci Chanage Management Community B.V.

Versie: april 2019